СОУ "Петко Рачов Славейков"

 

      СОУ "П.Р.Славейков" е СОУ с (присъединена) група в детска градина с общинско финансиране. Учебни смени: две смени. Намира се кв. Възрожденци и е едно от най-големите в Южна България.
Училището е основано е през 1984г. В училището се обучават 1600 ученици в 70 паралелки под ръководството на 140 учители и 40 души помощен персонал. 
        СОУ "П.Р.Славейков" разполага със съвременна материално-техническа база: 44 класни стаи, 13 занимални, 3 компютърни зали с Интернет, 4 актови зали, конферетна зала с модерна аудио-визуална техника, 5 зали за спорт, стадион, кабинети, работилници, ученически бюфет и столова, клуб на учителя, библиотека, Ресурсен център за човешки права, Коридор на Европейските приоритети, кабинет по Религия - своеобразен училищен параклис.

school-petko-rachov-slaveykovkar.webnode.com/ -Проект "училището - тук можем заедно да се учим, да мечтаем и се забавляваме"