АКО ИСКАШ ДА БЪДЕШ ЗДРАВ,

МИСЛИ ЗА РАДОСТТА И ВЕСЕЛИЕТО. 

АКО ИСКАШ ДА БЪДЕШ БОГАТ,

МИСЛИ ЗА ЗНАНИЕТО И ТЪРПЕНИЕТО.

 

НЕКА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА  ДА ПОЛЕТЯТ!