Писане  

 

abv.lamez.org/  - Отворете сайта и всеки един момент можете да видите как е правилното изписване на буквите

ПОЯСНЕНИЕ -Презентациите се затварят, когато отидете с мишката в долния край на екрана и кликнете върху бутона вдясно на моливчето. При излизане от презентацията, ви пита "Искате ли да запишете промените?", кликнете върху "НЕ".