Скъпи родители

05.09.2016 20:05

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

постъпването в училище е изпитание не само за детето, а и за неговите родители. Навлизайки в нов етап от живота си, малкият човек трябва да преодолява много трудности и да развива и променя много неща у себе си. Всичко това е ново за него и той ще има нужда от вашата помощ и подкрепа. В училище се изграждат основни умения и навици, които ще бъдат полезни при бъдещото реализиране на човека, затова е особено важно да бъдат изградени правилно.

Как да помогнем така, че нашата помощ наистина да е градивна? -
1. Самостоятелност - Да се справя доколкото е възможно само със задачите. Да не вършим неговите задължения.
2. Постоянство - Да оказваме контрол. Да не му позволяваме да се отказва лесно при първата трудност.
3. Отговорност-Да не отнемаме отговорността му да внимава в час за поставените задачи за домашно като го учим да разчита на възрастните и съучениците си.
4. Увереност - Да го обгръщаме с топлина и внимание и да му показваме, че в трудни моменти може да разчита на нас.

УСПЕХ ! ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!