Адаптацията към училище

05.09.2016 20:15

 

Адаптацията към училището е процес на приспособяване на детето към качествено променени условия на живот и дейност. Да стане ученик за малкия човек означава да докаже своята самостоятелност и да придобие увереност в собствените си сили.
Една от причините, поради която детето не показва своите реални способности, е ниската самооценка, т.е. недостатъчното чувство за лична ценност (себеуважение, себевъзприемане).
Особено важно за приспособяването на малкия човек към новите условия е умението да общува със своите връстници, да усвои способността да се представя пред останалите като изтъква добрите си страни.
Важни моменти от адаптацията на първокласниците:
- Да получат одобрение и доказателство за собствената си значимост, като оценяват и останалите по техните достойнства.
- Да контактуват с другите.Да търсят тяхната компания.Да се включват в игрите като зачитат участието на останалите.
- Да подбират приятели
- Да развиват умението си да се концентрират върху задачата,като се подтикват да участват активно в игрите за внимание.
Как да помогнем на детето да преодолее стреса от промяната,да се адаптира по-безболезнено и по-пълноценно в училищния живот, да разгърне максимално своя потенциал?
    Най-ефективният начин за въздействие в тази възраст е играта. Чрез нея детето не само получава знания за света, който го заобикаля, но и усвоява умения, необходими му за справяне в различни ситуации. Ако се осъзнае достатъчно силата на играта, нейната способност да възпитава, да подпомага и възрастния и детето в разрешаването на проблеми, то биха се постигнали много добри резултати както в обучението, така и във възпитанието на малкия човек. Възрастните биха могли да подбират подходящи игри, развиващи вниманието, паметта, наблюдателността, увереността, общителността.
Помогнете на детето си играейки да се забавлява , учи и възпитава. Ако ви е трудно да се справите сами, поговорете с вашите преподаватели, потърсете специализираната помощ на училищния психолог.

Не се страхувайте! 

 

С любов, търпение и всеотдайност ще се справите с трудните моменти и ще ги преодолеете!

www.kidsbg.com/home/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=28&page=10 -Адаптация на детето към училищното обучение

sites.google.com/site/svkirilimetodii/polezno/ucilishte-za-roditeli/strah-ot-ucilise - Страх от училище